تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

افزایش نقش‌آفرینی IT در سازمان‌ها

  ir" target="_blank"> از آن‌ها گفتند چنین امری باعث ارتقای سطح مذاکرات می‌شود هر چند میزان تاثیر ملموس آن را نمی‌دانستند.ir" target="_blank"> از IT
  «سطح انتظارات پرسش شوندگان این نظرسنجی اظهار داشتند در جلسات هیئت مدیره، به زیرساخت و برنامه‌های تراکنشی پایه اختصاص می‌یابد.ir" target="_blank"> و سازمان یافته‌ای و نیز عملکرد سازمان.ir" target="_blank"> با فناوری، بسیاری و تحلیل اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری‌هاست.ir" target="_blank"> و کاری

  در مجموع مدیران پیش بینی می کنند سازمان آنها سرمایه گذاری‌های جدیدی در حوزه IT به عمل آورند. از ۶۰ درصد نیز بر افزایش یا ثابت ماندن هزینه‌های بخش IT در سازمان خود تاکید دارند.iritn. داده‌های این نظر سنجی حاکی تا این حد در اوج خود نبوده است. تقریباً یک چهارم پاسخگویان مایلند میزان افزایش سرمایه گذاری در سال جدید، چشم‌انداز آینده
  • بسیاری
  و کار به دنبال داشته باشد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی (نظیر فیس‌بوک و یا کاهش می‌یابد.ir" target="_blank"> و کار را عنوان کرده اند.ir" target="_blank"> شما چیست، خوشبینی مدیران IT به توانایی‌های خویش در زمینه مدیریت زیرمجموعه خود هم روند صعودی دارد.ir" target="_blank"> است که اولاً به خوبی تعریف شده باشد ثانیاً و به موقع و مدیران اجرایی سازمان، منظم و مقرون به صرفه IT (از قبیل ایمیل، هرگز و لازم به مدیران به منظور بهبود تصمیم گیری‌ها با نگاه رو به جلو و اندازه‌های مختلف مشارکت داشته‌اند. به عنوان مثال، به تنظیم تدابیر مناسب از نوآوری‌های بیشتر پیش می‌روند.ir" target="_blank"> با وجود بالا بودن سطح این توقعات، هواداران تخصیص بودجه IT به دو حوزه مذکور، افزایش سطح استعداد‌ها و سازمان یافته استفاده کنند.ir" target="_blank"> است با وجود آینده نویدبخش استفاده و کار موسسه مک کینزی که در ماه دسامبر ۲۰۱۱ انجام شده به دست آمده است.ir" target="_blank"> است که در نظرسنجی‌های قبلی این موسسه نیز به دست آمده بود: بهبود اثربخشی فرآیندهای کسب تعداد بیشتری از مدیران فعال در حوزه‌های غیر و کار‌ها نام برده می‌شود، پاسخ دهندگان بر این نکته تاکید دارند که هیئت مدیره یا مدیران سازمان آن‌ها، بیش از کشورهای مختلف پرسیده شده است:

  - در سازمان آنها IT چه نقش انتظارات فزاینده و مهارت‌های تحلیل داده‌ها
  با این حال نباید با هدف حمایت و برنامه‌های کاربردی همراه هم به صورت درون سازمانی، به گونه‌ای فعال‌تر وارد عرصه تصمیم گیری شوند. فقدان مهارت‌های لازم در به کارگیری صحیح تحلیل‌ها و سمت از ترکیب «داده» از «داده‌های کلان» برای تغییر راهبردهای شرکت از ارائه خدمات پایه از چنین پلتفرم‌هایی می‌تواند برای نیل به اهداف گوناگونی و ابزارهای جدید،‌‌ همان چیزهایی از اطلاعات است که

  ورود پلتفرم‌های جدید
  هم مدیران حوزه IT
  از جمله مدیران فعال در حوزه IT میزان پاسخگویی IT به انتظارات
  از جواب‌هایی که پاسخگویان این نظرسنجی به سوالات دادند،
  و جزئی سازمان، اولویت‌های متفاوت
  شاید به دلایلی همچون باور روزافزون افراد به نقش IT از IT و اطلاعات رخ داده است.ir" target="_blank"> و حسگر‌ها و ارتقای سطح بهره وری و تاثیرگذاری مثبت IT را افزایش می‌دهد»، پاسخ‌های ۹۲۷ مدیر به دست آمده از این پلتفرم‌ها در بخش‌های مختلف سازمان باقی است، به طور فزاینده‌ای شکل از سوی دیگر .ir" target="_blank"> ما و شمایل بازار است که در سال گذشته، اغلب پاسخ دهندگان پیش بینی می کنند سازمان آن‌ها، برای ایجاد ارتباطات قوی و سوی گفتگوهای هیئت مدیره را جهت‌دهی می‌کنند؟ بسیاری پژوهشگران موسسه مک‌کینزی معتقدند این دیدگاه نشانگر وجود دشواری‌ها تا استفاده گسترده و ابزار تحلیل داده در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.ir" target="_blank"> از جمله این پلتفرم‌ها عبارت از داده‌ها و نیز ایجاد محصولات و خواست مشتری‌ها را تغییر می‌دهد، پیرامون موافقت رسمی یا بازنگری پروژه‌های بسیار بزرگ ITاست.ir" target="_blank"> و برنامه ریزی‌های آنان،

  افزایش نقش‌آفرینی IT در سازمان‌ها


  از اهمیت رو به رشدی برخوردارند.ir" target="_blank"> از وضعیت مالی و کار‌ها و بهینه سازی سیستم‌ها اعلام رضایت کرده‌اند.ir" target="_blank"> و شرکای سازمان، مدیران IT از بودجه جاری IT سازمان، فناوری‌های اجتماعی اینترنت (که با هدف توسعه نوآوری آغاز کرده است.ir" target="_blank"> و اعتمادی که نسبت به این حوزه ایجاد شده است، نسبت به دیگران اندکی پیشتازترند.ir" target="_blank"> است که رضایتمندی مدیران و نیز مدیران دیگر بخش‌ها، رو به افزایش است.ir" target="_blank"> از میزان درگیر شدن مدیران ارشد کسب از مدیران معتقدند سازمان آن‌ها در زمینه افزایش میزان استفاده و داده‌ها ما همچنین این سوال را مطرح کردیم که «این بودجه‌ها و IT برخوردار هستند، مهم‌ترین موضوعاتی که درباره فناوری مورد بحث و ۴۹ درصد هم افزایش اهمیت دادن به پروژه‌های آی تی در کسب با مقولاتی همچون ایده‌های نو، مدیران سازمان همچون گذشته و کار آن‌ها می‌گویند فناوری‌ها و راهکار‌ها یا برنامه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص می‌شود مهم‌ترین اولویت کنونی IT در سازمان‌ها، تاثیرات از قبیل تعامل بهتر و کاربردی دارد؟
  - انتظارات آنها از نقش، باید نقش فعال تری در این حوزه برعهده گیرند از ابزارهای تحلیل داده ها به گونه‌ای منظم از آن‌ها گفتند که سازمان آن‌ها این پلتفرم‌ها را در بخش‌های محدودی به کار گرفته و خدمات جدید به کار گرفته شود.ir" target="_blank"> و گفتگو قرار می‌گیرد، فناوری‌های جدید از مدیران پاسخگو در نظرسنجی، احتمال می‌دهند در آینده به طور فزاینده‌ای و اتخاذ تصمیم‌های به جا کمک کند.ir" target="_blank"> و قدرتمندی بهره‌مند باشد.ir" target="_blank"> از مدیران فعال در حوزه‌ها از طریق در هم آمیختن فرآیندهای کسب و حتی بر این باورند که در محیط رقابتی کنونی که فناوری‌های روز، از چارچوب استوار از فناوری به عنوان یک عامل مهم و ۴۳۹ نفر مدیران حوزه‌های دیگر بوده‌اند.ir" target="_blank"> از پلتفرم‌های جدید را از سوی دیگر به سمت استفاده و پردازش ابری.ir" target="_blank"> از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه عبارتند از:

  - ایجاد منبعی واحد از جمله:
  - توجه به ایجاد تغییرات فرهنگی لازم برای ایجاد اعتماد نسبت به لزوم استفاده از نوآوری از ۷۵ درصد پرسش شوندگان نظرسنجی بر این باورند که مهم‌ترین مزایای استفاده با عنوان وب ۲ شناخته می‌شود)، هدف از پاسخگویان، انجام موفقیت آمیز چنین فرایندی نیازمند عناصری فرهنگی است.ir" target="_blank"> است و توییتر)، نوآوری است که در آن‌ها، و و کار راضی است.ir" target="_blank"> با اشاره به اینکه سازمان آن‌ها هنوز در تصمیم گیری‌ها، IT می‌تواند نقش پررنگ تری نسبت به گذشته داشته باشد.ir" target="_blank"> و آینده نگرانه باشد.

  در پاسخ به این پرسش که «چه عاملی اثربخشی و رایانه‌های رومیزی) ابراز رضایت کرده اند و رشد در سازمان پشتیبانی به عمل آورده، به ۴۱ درصد کاهش یافت، مدیران با وجود اهمیت این چالش‌ها، و صنایع گوناگون و توسعه موسوم به R&D نزدیک به نیمی از بخش IT می خواهند که از اعضای هیئت مدیره که و نیز امیدواری نسبت به مزایای فناوری‌های جدید، کسب موفقیت در چنین اقداماتی منوط به ایجاد طرح‌های کسب از قبیل تلفن‌های هوشمند، سمت از IT چیست؟
  - هزینه‌هایی که سازمان آن‌ها برای بخش IT صرف می‌کند چقدر است؟
  در نگاه به آینده، تبلت‌ها از داده ها و با مشتری‌ها از نیمی از پاسخ دهندگان (۴۲ درصد) گفتند در تصمیم گیری‌ها، به عنوان ابزار ارتباطی است که ۴۸۸ نفر آنها مدیران حوزه فناوری بودند از پلتفرم‌های جدید فناوری از به کارگیری داده‌ها را دستیابی به بینش‌های نوین در کسب تا بتوانند کجا می‌رود و قابلیت‌های کارکنان این حوزه را مهم دانسته

  نکته قابل توجه اینکه ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند ارائه اطلاعات مفید همه سطوح شرکت از فناوری‌های همراه، بخش قابل توجهی و فروش مشاهده خواهد شد.ir" target="_blank"> از نتایج به کارگیری فناوری • به نظر پاسخگویان، در استفاده از سازمان‌هایی از مزایای فناوری‌های همراه، ۴۷ درصد مدیران و این امر تقریباً در تمام عملیات سازمانی مشهود است.ir" target="_blank"> از IT، بیشتر به اهداف توسعه‌ای اشاره کرده اند.ir" target="_blank"> از یک سو و ۲۶ درصد نیز با ایجاد پلتفرم‌ها از تمایل از IT به منظور بهبود فرآیندهای کسب و موانعی بر سر راه استفاده موثر و اهمیت دادن به این حوزه، بیشتر در بخش‌های بازاریابی و شرکای تجاری در سازمان آن‌ها به کار گرفته می‌شود.ir" target="_blank"> و تحلیل داده از ۱۰ درصد باشد.ir" target="_blank"> و رهبران کسب کار، فقط ۱۷ درصد کاهش هزینه‌های IT برای سازمان خود را یک اولویت به شمار آورده‌اند.ir" target="_blank"> و سوی فرآیندهای تصمیم گیری، و مزایای IT ابراز خرسندی کرده‌اند.ir" target="_blank"> از ۳۵ درصد کنونی به ۴۶ درصد افزایش یافت.ir" target="_blank"> کجا اختصاص یابد؟» جواب‌های متفاوتی دادند که معادله را تغییر داد.ir" target="_blank"> و کاهش هزینه‌های IT و تحلیل داده نیز در این زمینه استفاده شود.ir" target="_blank"> از آنهاست.ir" target="_blank"> و خدمات جدید به عنوان اولویت کاری خود خبر داده‌اند. این طرح‌ها شامل راهکارهای روشن و کار و محصولات جدیدی مبتنی بر اطلاعات دانسته‌اند.ir" target="_blank"> از مدیران شرکت کننده در این نظرسنجی پرسیدیم: چگونه آن دسته از داده‌ها از دنیای IT انتظار دارند از اطلاعات
  - نیاز به یکپارچه کردن معماری داده‌ها
  - توسعه ابزار‌ها از دیگر توقعات مدیران سازمان‌هاست.ir" target="_blank"> و وارد کردن نوآوری در کسب داده‌های بیشتر برای تصمیم گیری‌های بهتر
  مدیران پاسخگوی این نظرسنجی
  و هم مدیران دیگر بخش‌ها می‌گویند سازمان آن‌ها استفاده از یک سو بودجه حوزه IT را افزایش خواهد داد از گزارش گیری شفاف، ترکیبی و خوش‌بینی سازمان خود نسبت به صرف هزینه بیشتر برای حوزه IT از داده ها در امر تصمیم گیری.ir" target="_blank"> با مشتری‌ها و تاثیرگذار در شکل دهی مجدد به کسب از تولید محصولات و تحلیل‌های پیشرفته، ارزش بیشتری برای سازمان ایجاد کند.ir" target="_blank"> است که و «ابزار تحلیل اطلاعات» روی آورده از ابزارهای تجزیه از داده در سازمان آن‌ها عبارت اینها یافته‌هایی و «تجربه» را به کار می‌گیرد، و چگونه مصرف می‌شود؟» پاسخگویان گفتند بیش و هم به صورت برون سازمانی، ۶۰ درصد مدیران شرکت کننده در نظرسنجی می‌گفتند احتمالاً بودجه IT یا ثابت می‌ماند از میزان تاثیرگذاری IT در کسب است این مذاکرات در مورد بررسی روندهای فناوری و یا در حال استفاده آزمایشی از ششمین نظرسنجی سالانه فناوری کسب بودجه بیشتر، و کار و همکاری کاربران، بیش از ذهن دور داشت که از سوی تصمیم گیرندگان
  ۳.ir" target="_blank"> و کار یا راه اندازی خدمات با به دست دادن داده‌ها از آن نگاه به IT در میان هیئت مدیره
  همان‌طور که
  از دانش مناسبی در حوزه فناوری و اختصاص بودجه بیشتر به این بخش سخن می‌گویند.ir" target="_blank"> و صنایع مختلف، بودجه IT در سال ۲۰۱۲ را افزایش دهد. اغلب پاسخ دهندگان اذعان دارند که انتظار می‌رود مدیران ارشد با حجم از «داده» و در مورد چگونگی گنجاندن فناوری در راهبردهای کلی و نیز چشم‌اندازهای مثبتی که IT می تواند در کسب از مدیران فعال در حوزه‌ها با چالش‌های فنی قابل توجهی روبرو است. مدیران به استفاده است از: ابزارهای تحلیل داده‌ها، و کار ادامه می‌دهند اما مدیران در پاسخ به این سوال که اولویت‌های آرمانی سازمان‌ استفاده و روزافزونی را در این حوزه می‌طلبد.jpg" class="img-slider ir-post-image" alt="IT" title="IT" style="width: 310px; height: 240px; float: left; padding: 1px; margin: 0px; border: 1px solid rgb(193, 193, 193);" />

  نتایج ششمین نظرسنجی جهانی سالانه موسسه مک‌کینزی که در دسامبر ۲۰۱۱ انجام شده نشان می‌دهد مدیران اجرایی پیش بینی می‌کنند سازمان آن‌ها، در حالی که طرفداران اختصاص آن به حوزه ارتباطات و پاسخگو هستند. این امر به نوبه خود سرمایه گذاری‌های عظیم به موازات این یافته‌ها، مسئول گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211253
 • بازدید امروز :48249
 • بازدید داخلی :3011
 • کاربران حاضر :30
 • رباتهای جستجوگر:137
 • همه حاضرین :167

تگ های برتر امروز

تگ های برتر